Chế độ
Liên hệ
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 024.37822806
Yahoo: vieclamhanoi.net
Skype: vieclamhanoi.net
Tuyển dụng

Thông báo của trung tâm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHUYÊN ĐỀ TUYỂN DỤNG NGÀNH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN LẠNH VÀ CNTT THỨ 5 NGÀY 24/8/2017
Thông báo về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề tuyển dụng ngành Điện tử - Điện dân dụng, Điện lạnh và Công nghệ thông tin thứ 5 Ngày 24/8/2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM DÀNH CHO LAO ĐỘNG BHTN NĂM 2017 THỨ 3 NGÀY 22/8/2017
Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho lao động BHTN năm 2017 ngày 22/8/2017
THƯ MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THỨ 5 NGÀY 24/8/2017
Thư mời Doanh nghiệp tham gia phiên Giao dịch việc làm Thứ 5 ngày 24/8/2017
THƯ MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THỨ 3 NGÀY 22/8/2017
Thư mời Doanh nghiệp tham gia phiên Giao dịch việc làm Thứ 3 ngày 22/8/2017
Văn bản pháp quy
Số hiệu Ngày BH Trích yếu Tệp
2162/VBHN-BLĐTBXH 06/02/2017 Văn bản hợp nhất 2162/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo... Download tài liệu
70/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Download tài liệu
18/2017/TT-BLĐTBXH 06/30/2017 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương... Download tài liệu
76/2017/NĐ-CP 06/30/2017 Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Download tài liệu
47/2017/NĐ-CP 07/24/2017 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Download tài liệu
Video
Tuyển dụng hàng đầu

@ 2012 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI
Allright reserved
Số 215 phố Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: 024.37822806 Ext 200,451,452