Chế độ
Liên hệ
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 04.37822806
Yahoo: vieclamhanoi.net
Skype: vieclamhanoi.net
Tuyển dụng
Thông báo của trung tâm
THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 20126 THỨ 5 NGÀY 08/12/2016
Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm cho lao động bảo hiểm thất nghiệp 2016 thứ 5 ngày 08/12/2016
Thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, kèm theo công văn số 3055/VL-ATLĐ ngày 18/11/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã Hội Hà Nội.
THƯ MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THỨ 5 NGÀY 08/12/2016
Thư mời Doanh nghiệp tham gia phiên Giao dịch việc làm tuần 2 tháng 12 - Thứ 5 ngày 08/12/2016
Thông báo hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc
Thông báo hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc đối với những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 11 ngày 08 – 09/10/2016 có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.
Văn bản pháp quy
Số hiệu Ngày BH Trích yếu Tệp
1886/QĐ-KTNN 11/22/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Download tài liệu
Thông tư 152/2016/TT-BTC 10/17/2016 quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Download tài liệu
1699/QĐ-TLĐ 10/18/2016 QUYẾT ĐỊNH 1699/QĐ-TLĐ NĂM 2016 QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ GIAO DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 DO ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BAN HÀNH Download tài liệu
3432/LĐTBXH-BHXH 09/08/2016 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH năm 2016 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Download tài liệu
3647/BHXH-CSXH 09/21/2016 21/09/2016) Công văn 3647/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động do Bảo hiểm xã... Download tài liệu
Video
Tuyển dụng hàng đầu


@ 2012 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI
Allright reserved
Số 215 phố Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: 04.37822806 Ext 200,451,452