Chế độ
Liên hệ
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 04.37822806
Yahoo: vieclamhanoi.net
Skype: vieclamhanoi.net
Tuyển dụng

Thông báo của trung tâm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM VỆ TINH VÀ KHAI MẠC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN BA VÌ NGÀY 11/7/2017
Thông báo về việc tổ chức khai trương Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh và Khai mạc Phiên giao dịch việc làm lưu động tại Huyện Ba Vì ngày 11/7/2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN GIA LÂM NGÀY 08/7/2017
Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch viêc làm lưu động tại Huyện Gia Lâm ngày 08/7/2017
THƯ MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THỨ 5 NGÀY 29/6/2017
Thư mời Doanh nghiệp tham gia phiên Giao dịch việc làm Thứ 5 ngày 29/6/2017
THƯ MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THỨ 3 NGÀY 27/6/2017
Thư mời Doanh nghiệp tham gia phiên Giao dịch việc làm Thứ 3 ngày 27/6/2017
Văn bản pháp quy
Số hiệu Ngày BH Trích yếu Tệp
43/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ... Download tài liệu
44/2016/TT-BLĐTBXH 12/28/2016 Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Download tài liệu
01/2017/TT-BLĐTBXH 02/02/2017 Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Download tài liệu
14/2017/NĐ-CP 02/17/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Download tài liệu
61/2015/NĐ-CP 07/09/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm Download tài liệu
Video
Tuyển dụng hàng đầu

@ 2012 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI
Allright reserved
Số 215 phố Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: 04.37822806 Ext 200,451,452